تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان

تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن

در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنیتعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ، دوره 45، شماره 1

بهار 1394 ، صفحات  20-1

 حمید ابهری : دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

محمد حسین تقی پور درزی نقیبی : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

تاریخ دریافت : 11/08/1393                  تاریخ تصویب 23/01/1394 

(خلاصه مقاله )

تعریف پیش فروش

پیش فروش در لغت به معنای فروش قبل ازموعد و به دست آمدن جنس است .

از نظر برخی ، پیش فروش اسم عامیانه سلف است ، به معنای بیعی می باشد که،  ثمن حال و مبیع ، موجل باشد .

تعریف پیش خرید

پیش خرید ازنظرلغوی یعنی خریدن کالایی که هنوزایجاد نشده ، وخریدار مبلغی پرداخت می کند تا درآینده  کالا را دریافت کند .

تعریف بیع سلف

بیع سلف از جمله عقودی است که شباهت زیادی به پیش فروش دارد .

در بیع سلف کالا مدت داراست اما بهای آن نقدا پرداخت می شود ، پس مبیع آن کلی وموجل و ثمن آن حال است .

مهمترین تعهدات پیش فروشنده درقانون پیش فروش ساختمان

ازمهمترین تعهدات پیش فروشنده درقانون پیش فروش ساختمان احداث واتمام عملیات ساختمانی درزمان مقرردرقرارداد پیش فروش است . 

ضمانت اجراهای موجود در قانون عبارتند از

  1. ملزم کردن پیش فروشنده به احداث و تکمیل عملیات ساختمان
  2. امکان تعیین جریمه ی تاخیر
  3. حق ابطال قرارداد پیش فروش
بیشتر بدانید  زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

درمورد الزام پیش فروشنده می توان ازعمومات قانون مدنی، ازجمله مواد 10 و219 این قانون برای الزام پیش فروشنده استفاده کرد .

سابقه ی جریمه ی تاخیر دراجرای تعهد به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی باز می گردد.

بر طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی برای الزام متعهد به انجام تعهد امکان اخذ جریمه ی مالی وجود دارد .

 

حق فسخ برای پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان

  • درصورت عدم مطابقت ساختمان احداث شده با شرایط مورد نظرطرفین درقرارداد .
  • در صورت عدم تطابق درمساحت بنا ، چنانچه مقدار مازاد بیش از 5%مساحت یاد شده باشد ، پیش خریدار حق فسخ دارد .

نتیجه

با توجه به قیمتهای سنگین ساختمان لازم است که ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان اصلاح شود .

می بایست با تدبیر درست زمینه ی دارا شدن غیر عادلانه پیش خریدار به ضرر پیش فروشنده فراهم نشود .

«متن کامل مقاله در فایل پیوست »

برای دانلود مقاله تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان روی تصویر زیر کلیک کنید.

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *