بانک مقالات حقوقی

تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان

تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن

در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنیتعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ، دوره 45، شماره 1

بهار 1394 ، صفحات  20-1

 حمید ابهری : دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

محمد حسین تقی پور درزی نقیبی : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

تاریخ دریافت : 11/08/1393                  تاریخ تصویب 23/01/1394 

(خلاصه مقاله )

تعریف پیش فروش

پیش فروش در لغت به معنای فروش قبل ازموعد و به دست آمدن جنس است .

از نظر برخی ، پیش فروش اسم عامیانه سلف است ، به معنای بیعی می باشد که،  ثمن حال و مبیع ، موجل باشد .

تعریف پیش خرید

پیش خرید ازنظرلغوی یعنی خریدن کالایی که هنوزایجاد نشده ، وخریدار مبلغی پرداخت می کند تا درآینده  کالا را دریافت کند .

تعریف بیع سلف

بیع سلف از جمله عقودی است که شباهت زیادی به پیش فروش دارد .

در بیع سلف کالا مدت داراست اما بهای آن نقدا پرداخت می شود ، پس مبیع آن کلی وموجل و ثمن آن حال است .

مهمترین تعهدات پیش فروشنده درقانون پیش فروش ساختمان

ازمهمترین تعهدات پیش فروشنده درقانون پیش فروش ساختمان احداث واتمام عملیات ساختمانی درزمان مقرردرقرارداد پیش فروش است . 

ضمانت اجراهای موجود در قانون عبارتند از

  1. ملزم کردن پیش فروشنده به احداث و تکمیل عملیات ساختمان
  2. امکان تعیین جریمه ی تاخیر
  3. حق ابطال قرارداد پیش فروش

درمورد الزام پیش فروشنده می توان ازعمومات قانون مدنی، ازجمله مواد 10 و219 این قانون برای الزام پیش فروشنده استفاده کرد .

سابقه ی جریمه ی تاخیر دراجرای تعهد به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی باز می گردد.

بر طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی برای الزام متعهد به انجام تعهد امکان اخذ جریمه ی مالی وجود دارد .

 

حق فسخ برای پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان

  • درصورت عدم مطابقت ساختمان احداث شده با شرایط مورد نظرطرفین درقرارداد .
  • در صورت عدم تطابق درمساحت بنا ، چنانچه مقدار مازاد بیش از 5%مساحت یاد شده باشد ، پیش خریدار حق فسخ دارد .

نتیجه

با توجه به قیمتهای سنگین ساختمان لازم است که ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان اصلاح شود .

می بایست با تدبیر درست زمینه ی دارا شدن غیر عادلانه پیش خریدار به ضرر پیش فروشنده فراهم نشود .

«متن کامل مقاله در فایل پیوست »

برای دانلود مقاله تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان روی تصویر زیر کلیک کنید.

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *