بانک مقالات حقوقی

معرفی مقاله تصرف در مال مشاع

معرفی مقاله

کیفیت تصرفات درمال مشاع

فصلنامه مطالعات فقهی وفلسفی (دوره 10 – شماره 1، پیاپی 37،بهار 1398)

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی : دانشیار گروه الهیات ، دانشگاه فرهنگیان

خراسان رضوی( پردیس شهید بهشتی )، مشهد ، ایران ( نویسنده مسئول )

فرزانه اسکندری: کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه یاسوج ، یاسوج ، ایران

(( درج این مقاله در این سایت به معنای تایید محتوای آن نیست ))

 

یکی ازعناوین مورد توجه درحقوق را می توان واژه مالکیت دانست ، زیرا درهرجامعه ای افراد معمولا دارای مالکیت دراموال هستند.

این عنوان می تواند به صورت مفروز یا مشاع باشد.

 

ازنمونه های بارزمالکیت مشاع ارث است ، قابل توجه این که اشاعه مالکیت (جمع شدن حق مالکیت دو یا چند نفردریک مال) نوعی کاستی است.

این نقصان دراعمال حق مالکانه موثر بوده ومشکلات ومحدودیتهایی را برای سایر شرکاء ایجاد می کند.

ضرورت  پرداختن به مال مشاع دراین مقاله به علت محدودیتهایی است که هر کدام از شرکا در تصرفات مال مشترک خود دارند.

 

این مقاله به بررسی دو نوع از تصرفات درمال مشاع پرداخته وبه توضیح مصادیق آنها می پردازد که عبارتند از :

  • الف – تصرفات حقوقی
  • ب – تصرفات مادی

منظوراز تصرف مادی ، استفاده ، انتفاع  و یا تغییر در مال مشاع و نظایر آن است.

تصرف مادی درمال مشاع ، نیازمند تصرف درحقوق دیگران است وبه همین علت نباید هیچکدام از شرکا بدون اجازه ازدیگر شرکا درمال مشاع تصرف مادی نمایند.

تصرفات حقوقی ، انجام اعمال قانونی است وجنبه اعتباری وحقوقی داشته وربطی به تصرف درسهم بقیه ی شرکا ندارد. مانند بیع واجاره و…

 

نتیجه گیری

دربخش نتیجه گیری می توان گفت برای تصرف در مال مشاع گرفتن اذن از سایر شرکا برای تصرف در سهام دیگر شرکا حکمی راهگشا دارد.

و چنانچه شرکای مال مشاع نتوانند اذن سایر شرکا را برای تصرف خود کسب کنند دومین راهکار را انجام داده  وآن توافق بین خود برای انتفاع ازمال مشاع است.

که این همان مالکیت زمانی و مالکیت مکانی می باشد.

 

( متن کامل مقاله در فایل پیوست )

برای دانلود مقاله تصرف در مال مشاع روی تصویر زیر کلیک کنید.

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *