مزیت های مشارکت در ساخت برای سازنده

مزیت های مشارکت در ساخت برای سازنده

مزیت های مشارکت در ساخت اگرچه مهمترین دلایل سرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز ،کسب سود و منفعت مالی است اما این انگیزه خود تابع متغیر...

ادامه مطلب

نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت هشتم )  با موضوع : نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده حسین اقدامی ( وکی...

ادامه مطلب