درباره حسین اقدامی

تخصص ، مدارک ، کتابهای من ، مقالات حقوقی و اطلاعاتی ، سوابق حقوقی ، تحارب و اندیشه من برای آینده را بخوانید .

با من در تماس باشید .

توضیحات و جزئیات کار با من را بهتر بدانید تا باهم مسیر پیش رو را همرار سازیم .

حسین اقدامی

با روش های زیر می توانید با من در ارتباط باشید:

شماره های تماس:

02122643238

09126009572 (جهت مشاوره و تعیین وقت)

ایمیل:

Hoseineghdamiweb@gmail.com

info@hoseineghdami.com

نیاز به مشاوره دارید ؟

02126600493