نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت هشتم )  با موضوع : نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده حسین اقدامی ( وکی...

ادامه مطلب

نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

  گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی  با موضوع : نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حسین اقدامی ( وکیل دادگستری و مشاور حقوقی املاک ...

ادامه مطلب

نحوه ارزیابی و اعتبار سنجی سازنده

نحوه ارزیابی و اعتبار سنجی سازنده

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت هفتم)  با موضوع : نحوه ارزیابی و اعتبار سنجی سازنده حسین اقدامی ...

ادامه مطلب

دلایل شکست قراردادهای مشارکت درساخت

دلایل شکست قــراردادهای مشارکــت در ساخــت

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت ششم )  با موضوع : دلایل شکست قراردادهای مشارکت در ساخت حسین اقدامی ( ...

ادامه مطلب

چگونه ملک پیش خرید وپیش فروش کنیم ؟

چگونه ملک پیش خرید وپیش فروش کنیم ؟

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی  با موضوع : چگونه ملک پیش خرید وپیش فروش کنیم ؟ حسین اقدامی ( وکیل دادگستری و مشاور حقوقی املاک و مست...

ادامه مطلب

جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت

جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت در شرایط فعلی

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت پنجم)  با موضوع :جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت در ش...

ادامه مطلب

ارزیابی فنی مشارکت در ساخت

ارزیابی فنی مشارکت در ساخت

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت چهارم)  با موضوع : ارزیابی فنی مشارکت در ساخت حسین اقدامی ( وکیل...

ادامه مطلب