ماهیت قرارداد پیش فروش واحد های مسکونی

ماهیت قرارداد پیش فروش واحد های مسکونی (با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه اصلاحیه 2016)

فصلنامه قضاوت، شماره 93 ، بهار 93 ابوالحسن مجتهد سلیمانی (استادیار دانشکده حقوق و علو سیاسی دانشگاه خوارزمی)   محمد داودآبادی(کارشن...

ادامه مطلب

چگونه ملک پیش خرید وپیش فروش کنیم ؟

چگونه ملک پیش خرید وپیش فروش کنیم ؟

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی  با موضوع : چگونه ملک پیش خرید وپیش فروش کنیم ؟ حسین اقدامی ( وکیل دادگستری و مشاور حقوقی املاک و مست...

ادامه مطلب

ماهیت حقوقی پیش فروش ملک

تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش

  تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش  سید محمد صادق طباطبایی _ عباس کیانی                       مجله ی حقوقی دادگستری – سال هفتاد و...

ادامه مطلب