پیش فروش ملک

مرور زمان جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی

پیش فروش ملک بدون تنظیم سند رسمی

مرور زمان جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی

موضوع ماده 23 قانون پیش فروش آپارتمان

جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی

براساس ماده 1 قانون پیش فروش آپارتمان هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) در آید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب می شود .

مطابق ماده 23 همان قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند ،به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر مبالغ  و اموال دریافتی  از پیش خریدار محکوم  می گردند .

براساس تبصره ماده 23 قانون پیش فروش،  جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی  و یا جرم آگهی پیش فروش بدون دریافت مجوزهای لازم، فقط با با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی قابل تعقیب است و در صورتی که شاکی گذشت کند،، تعقیب جرم یا اجرای حکم متوقف می شود.

بنابراین، جرم ها فوق جزو جرائم قابل گذشت محسوب می شوند.

پیش فروش ملک بدون تنظیم سند رسمی

مفهوم مرور زمان

مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که پس از گذشتن آن مدت ،امکان تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی وجود ندارد و مجازات پیش بینی شده در قانون برای جرم به اجرا گذاشته نمی شود.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مبحث چهارم این قانون به موضوع مرور زمان پرداخته و مرور زمان را به سه دسته مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم  و مرور زمان اجرای حکم تقسیم نموده است .

نحوه محاسبه مرور زمان

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، کلیه جرائم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده و هر جرمی در یکی از درجات تعیین شده در این ماده جای می گیرد.

از سوی دیگر، مرور زمان جرائم، براساس درجه بندی مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تفکیک شده است و به همین دلیل برای شناخت مرور زمان هر جرم، کافی است بدانیم در کدامیک از درجات هشت گانه قراردارد.

مرور زمان جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی

با توجه به ماده 23 قانون پیش فروش آپارتمان و ماده 19 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی، 91روز حبس،  منطبق بر درجه 7  و حداکثر آن، یکسال حبس، منطبق بر درجه 6 است. لذا باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی ،  جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی،  جرم درجه 6  محسوب می شود.

مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری با درجه 6، گذشت مدت 5 سال از تاریخ وقوع جرم است.

از سوی دیگر مطابق ماده 106 همان قانون در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ،شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می گردد. البته این حکم دو استثناء دارد و آن در حالتی است که متضرر از جرم بتواند اثبات کند  تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار ،قادر به شکایت  نبوده است که در این صورت مهلت شروع مرور زمان  از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

اگرچه جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی جرم درجه 6 محسوب می شود، اما باتوجه به اینکه که این جرم، جزو جرائم قابل گذشت است، لذا مرور زمان شکایت ، یکسال از زمان وقوع جرم است.

از سوی دیگر باتوجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب برای جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی، پنج سال از تاریخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي است.

همچنین مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی،  مرور زمان اجرای حکم قطعی تعزیری در مورد جرائم درجه 6؛ که جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی در این درجه قراردارد، مدت 7 سال از تاریخ قطعیت حکم صادره است .

 

بهاره مهرابی؛ وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

عضو گروه وکلای حسین اقدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *