درخواست مباشر حقوقی

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از پرونده های قوه قضائیه، مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از معاملات و قراردادهای ملکی است.

بخش قابل توجهی از قراردادهای ملکی و قراردادهای ساختمانی ، منجر به اختلاف بین طرفین قرارداد می گردد و بسیاری از این اختلافات به دعوای حقوقی و یا کیفری منتج می گردد.

درخواست مباشر قراردادی

یکی از دلایل حجم بالای اختلافات و دعاوی در این زمینه، تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد دانش حقوقی است.

مباشر حقوقی یک فرد متخصص است که در زمینه  مباحث حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات اطلاعات  کافی  داشته و دانش و مهارت مورد نیاز برای تنظیم قراردادهای ملکی مثل پیش فروش ، خرید و فروش ، مشارکت در ساخت و اجاره را دارد.

مباشر حقوقی ، با مخاطرات و اختلافات احتمالی قراردادهای ملکی آشناست و با اقدامات و تمهیدات خود تلاش می کند که اختلافات و دعاوی این قراردادها را به حداقل برسد.

مهمترین اقدامات مباشر حقوقی عبارت است از :

  1. بررسی اسنادو مدارک مرتبط با قرارداد
  2. بررسی و ارزیابی حقوقی ملک
  3. بررسی و ارزیابی حقوقی طرفین قرارداد
  4. نظارت بر تنظیم قرارداد و توافقات فی مابین
  5. نظارت بر مبادله اسناد و قرارداد
  6. نظارت براجرای قرارداد

در حال حاضر امکان حضور مباشر حقوقی ، برای معاملات ملکی منطقه 1 و 3 تهران وجود دارد.

برای آشنایی با مسائل حقوقی خرید و فروش و پیش  خرید و پیش فروش ملک، مطالعه کتاب «راهنمای حقوقی خرید و فروش و پیش خرید و پیش فروش ملک» به شما پیشنهاد می شود :

جهت خرید کتاب کلیک کنید :

     راهنمای حقوقی خرید و فروش، پیش خرید و پیش فروش (املاک و مستغلات) اثر حسین اقدامی