• پیش از پرداخت نهایی فاکتور محصولات انتخاب شده توسط کاربر با جزئیات کامل که شامل تعداد، قیمت ،جز ،درصد، تخفیف و هزینه ارسال می باشد نمایش داده مي شود که کاربر پیش از نهایی شدن و پرداخت موظف به کنترل تمام موارد است.
  • مسئولیت ثبت صحيح اطلاعات تماس و آدرس پستي بر عهده کاربران محترم است و هرگونه اشتباه در این بخش منجر به عدم تحویل درست و به موقع کالاها می گردد.
  • هر گونه تأخیر در مدت زمان ارسال به شهرستانها بر عهده شرکت های حمل و نقل می باشد .