دعاوی مشترک, دعاوی ملکی

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

مبنای حقوقی دادخواست الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه 

برای تفکیک واحد های ساخته شده ی یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد ابتدا صورت مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین تقسم نامه تنظیم میشود.

در صورت تعدد مالکین تا زمانی که تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضا نشود هیچ یک از مالکین واحد مستقل و شش دانگ نخواهند داشت.

برای تنظیم تقسیم نامه مالکین به نسبت قدر السهم خود تعدادی از واحد ها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت میشود.

توافق نامه ی عادی در مورد نحوه ی تقسیم واحد ها بر اساس مواد 22/46/47/48 قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار نداردو قابل استناد نیست.

طرفین دعوا

خواهان : هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است

خوانده : سایر مالکین

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

مرجع صالح به رسیدگی

مرجع صالح به رسیدگی به این دعوا  ، دادگاه محل وقوع ملک است

نحوه ی اجرای رأی الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه 

پس از قطعی شدن رای و ورود پرونده به مرحله ی اجرا باید به محکوم علیه ابلاغ شود  که ظرف 10 روز پس از ابلاغ با حضور در دفتر خانه سند تقسیم نامه را امضا کند.در صورت عدم حضور وی نماینده دادگاه به نمایندگی از محکوم علیه امضا میکند.

برخی نکات کلیدی

1.ممکن است توافق بر تقسیم واحد های ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شده باشد در این حالت ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل میشود و سپس سازنده میتواند دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی را تقدیم کند.

2.مفاد تقسیم نامه عادی نباید با صورت مجلس تفکیکی در تعارض باشد در غیر این صورت امکان ثبت رسمی تقسیم نامه وجود ندارد.

مستندات قانونی

ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

رویه و نظرات قضایی…….

برگرفته از کتاب :

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی  وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *