دستور فروش ملک مشاع

مبنای حقوقی درخواست دستور فروش ملک مشاع

برای تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم مال مشاع و ارتباط مستقیم آن توجه کرد.

پس از دریافت گواهی عدم افراز از سوی اداره ثبت و یا دادگاه ، هر یک از مالکین مشاع می توانند با مراجعه به دادگاه صالح درخواست فروش را تقدیم کنند.

دادگاه پس از وصول درخواست بلافاصله اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه به اجرای احکام مدنی می کند.

دستور فروش ملک مشاع

طرفین درخواست

هر یک از شرکا که بخواهند مال را بفروشند باید به طرفیت تمامی شرکا ی خود ،طرح درخواست کنند.

مرجع صالح

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور فروش مال مشاع ، دادگاه محل وقوع ملک است.

نحوه ی اجرای دستور فروش مال مشاعی

این دستور بدون نیاز به صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می شود و اجرای احکام به قید قرعه ،کارشناس رسمی جهت قیمت گذاری ملک انتخاب می کند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده و ابلاغ شده طی یک هفته پس از ابلاغ اعتراض نکردند ، آگهی برگزاری مزایده را منتشر می کند.

در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید ، دادورز پس از کسر هزینه های اجرایی و قانونی به نسبت سهم شرکا ،مبلغ حاصل از فروش را بین شرکا تقسیم میکند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱:علی رغم ابن که این درخواست تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست،اما اکثر محاکم ارائه ی این درخواست را صرفا در قالب دادخواست می پذیرند.

۲:حکم دادگاه به صورت دستور است به همین خاطر قابلیت اعتراض ندارد و از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست.

۳:نظر اکثریت محاکم بر این است که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع ،هر یک از شرکا می تواند،درخواست اجرای دستور و فروش ملک را تقدیم کند.

۴:در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن ،درخواست دستور فروش ملک قابل استماع نیست.

مستندات قانونی دعوای دستور فروش ملک مشاع

ماده ی ۴،۹،۱۰،قانون افراز و فروش املاک مشاع

رویه قضایی و……

برگرفته از کتاب :

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی  وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *