دعاوی مشترک, دعاوی ملکی

اثبات حق انتفاع

اثبات حق انتفاع

مبنای حقوقی دادخواست اثبات حق انتفاع

عبارت از حقی است که به موجب ان شخص میتواتند از مالی که عین ان متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد. استفاده کند.این حق یکی از شاخه های مالکیت است و بر اساس قرار داد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری است.

وجود حق انتفاع برای شخص نیاز به اثبات دارد.

‍1.حق سکنی:مالک میتواند حق سکونت در ملک خود را برای مدت معیین به دیگری واگذار کند.

2.حق عمری:مالک به شخص اجازه میدهد تا زمانی که زنده است در ملک او ساکن شود و در صورت فوت ان شخص این حق از بین میرود.

اثبات حق انتفاع

طرفین دعوا

خواهان:کسی که مدعی وجود حق انتفاع به نفع خود است

خوانده:مالک ملک میباشد

دادگاه صالح برای رسیدگی

دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

نحوه ی اجرای رأی دعوای اثبات حق انتفاع

این حکم جنبه ی اعلامی دارد و هم چنین صاحب حق میتواند به استناد این حکم دعوای رفع ممانعت و مزاحمت از حق طرح کند.

برخی نکات کلیدی

1.حق انتفاع نسبت به مالی برقرار میشود که استفاده از ان با بقای عین ممکن باشد.

2.این حق به وسیله ی عقد و قرارداد بر قرار میشود.

3.خواهان میتواند اثبات حق خود الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق مذکور را بخواهد.

4.انتقال حق انتفاع از طریق بیع انجام نمیشود بلکه موضوع ماده 10 قانون مدنی است.

5.در صورت عدم ذکر مدت برای حق انتفاع در اصطلاح حق حبس میگویند و مالک میتواند هر وقت خواست از اعطای حق رجوع نماید.

6.حق انتفاع با اذن در انتفاع متفاوت است.حق انتفاع یک قرارداد لازم و دو طرفه است ولی اذن در انتفاع یک نوع ایقاع و یک طرفه از سوی مالک است.

7.در صورت انقضای مدت استفاده یا از بین رفتن عین مال طرح دادخواست اثبات حق انتفاع موضوعیت ندارد.

مستندات قانونی

ماده 40 قانون مدنی الی 54

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

رای شماره 227 مورخ31/1/1361 شعبه 1 دیوان عالی کشور

 

برگرفته از کتاب

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی  وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *