دعاوی مشترک, دعاوی ملکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذصورت مجلس تفکیکی

مبنای حقوقی دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 

پس از ان که احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد جهت صدور سند تفکیکی هر واحد باید حدود و مشخصات واحد های ساخته شده و قسمت های مشترک ساختمان شناسایی شود تا اداره ثبت بتواند بر اساس اطلاعات به دست امده سند تفکیکی صادر کند .این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی است.

چنانچه فروشنده ملک نو ساز به هر دلیل از گرفتن این صورت مجلس خودداری کند خریدار میتواند بر مبنای مبایعه نامه تنظیم شده الزام وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی بخواهد.

همین حالت در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است.

طرفین دعوا

خواهان:کسی که از صدور صورت مجلس تفکیکی نفع میبرد

خوانده:مالک یا مالکین رسمی ملک و کسانی که محکوم به اخذ صورت مجلس تقکیکی هستند.

الزام به اخذصورت مجلس تفکیکی

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوی دادگاه محل وقوع ملک می باشد. 

نحوه اجرای رأی

پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه رأی به محکوم علیه ابلاغ می شود.در صورت بی توجهی محکوم علیه به اخذ صورت مجلس تفکیکی به دستور مقام قضایی خواهان می تواند به هزینه ی خودش اقدام نماید و هزینه ی انجام شده و به علاوه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد را از محکوم علیه مطالبه کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1.صورت مجلس تفکیکی صرفا در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشند.

2.در صورت مجلس تفکیکی به مالکیت اختصاصی واحد ها پرداخته نمی شود.

3.برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا نیاز به اخذ پایان کار است.

4.صورت مجلس تفکیکی خود مقدمه ی گرفتن تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی انتقال میباشد.

5. رعایت ماده 101 قانون شهرداری مبنی یر اخذ تاییدیه شهردارس الزامی است.

6.در هنگام تفکیک ملک در ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس دستورالعمل تفکیک اپارتمان ها انجام می پذیرد.

مستندات قانونی

ماده 220/221/226/228/229/237/238/239/ قانون مدنی

ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

و……رویه ها و ارای قضایی…..

برگرفته از کتاب

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی  وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *