تجویز انتقال منافع

مبنای حقوقی دادخواست دعوای تجویز انتقال منافع

در قراردادهای اجاره املاک تجاری مشمول قانون 56 مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر منتقل و یا واگذار کند اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و مالک نیز به انتقال رضایت ندهدو حاضر به پردخت حق کسب و پیشه نیزنباشد مستاجر با مانعی برای انتقال حق خود رو به رو است .از طرفی مستاجر میخواهد منافع ملک را واگذار کند و از سوی دیگر اگر بدون رضایت مالک اجاره ملک را منتقل کند مالک می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر اقدام به تخلیه ملک کند.

درچنین مواردی برا اینکه انتقال منافع ملک و حق کسب و پیشه به حقوق مستاجر ضرر نزند مستاجر می تواند با مراجعه به دادگاه تجویز انتقال منافع ملک را از دادگاه مطالبه کند

طرفین دعوا:

مستاجر خواهان است و مالک خوانده است

تجویز انتقال منافع

مرجع صالح:

دادگاه محل وقوع مال

نحوه اجرای رأی:

اجراییه صادر نمی شودومدت اعتبار ان شش ماه است

نکات کلیدی:

1.مستاجر قبل از طرح دعوابایدطی اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که یا حق کسب و پیشه ملک را به وی پرداخت کند و ملک را تحویل بگیرد یا رضایت خود را در خصوص انتقال منافع اعلام کند اگر یکی از خواسته های زیر را اجابت نکرد مستاجر می تواند دادخواست انتقال منافع را بدهد

2.در قراردادهای اجاره موضوع قانون مصوی 56 مستاجر بدون حکم دادگاه در صورتی حق انتقال منافع ملک به غیر را دارد که در قراردادهای اجاره چنین حقی صراحتا به وی داده شده باشد

3.اگر ملک مشاع باشد دعوا به طرفیت تمام مالکین است

4.هر گاه مستاجر با داشتن حق انتقل به غیر یا با اذن دادگاه مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد می تواند از مستاجر مبلغی با عنوان حق کسب و پیشه بگیرد و مستاجر جدید قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود

مستندات قانونی:

ماده 10 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56

رویه و نظریات قضایی

برگرفته از کتاب :

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی  وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *