افراز ملک توسط دادگاه

مبنای حقوقی دادخواست افراز ملک توسط دادگاه

افراز به معنای تقسیم مال مشاع بین شرکا است در فرضی که بین شرکا توافقی برای تقسیم نباشد.

مرجع رسیدگی در وهله ی اول اداره ثبت اسناد و املاک است و در برخی موارد دادگاه عمومی رسیدگی می کند.اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد،دادگاه پس از ثبت دادخواست ،آخرین وضعیت ملک و میزان سهم هر یک از مالکین مشاع را از اداره ثبت استعلام می گیرد و پس از دریافت پاسخ ، قرارارجاع امر کارشناسی رسمی صادر می کند.

کارشناس نسبت به قابل افراز نبودن و بودن آن و در صورت قابل افراز بودن ان در خصوص نحوه ی تقسیم و میزان حصه ی هر یک از مالکین نظر خود را ارائه می دهد و در صورت غیر قابل افراز بودن دادگاه حگم به غیر قابل افراز بودن ملک صادر میکند،

در صورت نداشتن اعتراض به نظر کارشناسی ، دادگاه بر طبق همان نظر حکم به افراز صادر می کند و در صورت معترض بودن مالکین به نظر کارشناس،دادگاه به قید قرعه سهم هر یک از مالکین را مشخص می کند.

نکته : کارشناس در زمان کارشناسی باید از نقشه بردار اداره ثبت استفاده کند که در زمان اجرای حکم هیچ گونه مغایرتی وجود نداشته باشد.

طرفین دعوی

شریک مشاعی (متقاضی افراز)درخواست افراز را به طرفیت مالکین مشاعی به مرجع صالح تقدیم میکند و زمانی که غتیب یا محجوری شریک باشند،باید به طرفیت امین غایب یا قیم محجور طرح دعوی شود.

مرجع صالح به رسیدگی افراز ملک توسط دادگاه

۱.اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک (جریان ثبتی ان ها خاتمه یافته باشد)

۲.دادگاه محل وقوع ملک (جریان ثبتی ان ها خاتمه نیافته است)

افراز ملک توسط دادگاه

نحوه ی اجرای رأی

این حکم جنبه اعلامی دارد و نیازی به اجراییه ندارد.

حکم صادر شده از دادگاه را به اداره ثبت محل تقدیم میکند .  بعد از انجام مراحل قانونی و تودیع هزینه ی افراز و سایر حقوق متعلقه ی ثبتی و بهای دفترچه سند مالکیت ، پرونده برای متصدی املاک ارسال و او نیز حدود و مشخصات هر یک از قطعات افرازی را در دفتر جاری املاک ثبت کرده و سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را صادر و به امضای مسئول اداره ثبت رسانیده و پرونده را برای تسلیم به متقاضی به بایگانی ارسال میکند.

برخی از نکات کلیدی مرتبط با دعوی 

۱: در افراز ملک ، حداقل باید ۲ نفر شریک مشاعی ملک باشند.

۲: تقاوت تفکیک ملک مشاع و افراز ، در این است که در تفکیک حالت اشاعه از بین نمی رود و همه ی شرکا در تمام قطعات تفکیکی به نسبت خود سهم دارند. ولی در افراز حالت اشاعه از بین می رود.

۳: افرازملک با درخواست تعدادی از مالکین انجام می شود ،اما در تفکیک باید موافقت تمام مالکین باشد.

۴: اگر تقسیم باعث از بین رفتن مالیت سهم یک یا چند نفر از مالکین شود،افراز ممنوع است،اگر چه شرکا تراضی شوند.

۵: برای املاکی که به ثبت رسیده اند و سند رسمی دارند،کپی برابر اصل سند مالکیت باید ارائه شود.

۶: اگرملک به ارث رسیده باشد،گواهی انحصار وراثت نیز باید ضمیمه باشد.

۷: ملکی که به حکم دادگاه غیر قابل افراز باشد،با تقاضای هر یک از شرکا و دستور دادگاه از طریق اجرای احکام مدنی فروخته میشود.

۸: نقشه ی تفکیکی باید قبل از صدور رای به تایید شهرداری مربوطه برسد و انطباق ان را با طرح های جامع تفصیلی و یا هادی ،تایید کند.

۹: افراز و تفکیک زمین های کشاورزی باید با رعایت حد نصاب تعیین شده در هر منطقه توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.

مستندات قانونی افراز ملک توسط دادگاه

ماده ۵۸۹ قانون مدنی

ماده ۱/۲/۴/۶/۵/۷/۸/۹/ آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع

۳۱۳ قانون حسبی

و……..

برگرفته از کتاب :

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی  وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات

One thought on “افراز ملک توسط دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *